Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh triển khai công tác năm 2016

Năm 2016, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 13/01/2016 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016. Trên cơ sở kết hoạch của Viện kiểm sát tỉnh, đơn vị đã đánh giá các chỉ tiêu nhằm xây dựng kế hoạch của đơn vị đảm bảo cho công tác năm 2016 đạt hiệu quả, chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành cũng như phục vụ tốt tình hình an ninh chính trị địa phương.

Trong năm 2015, VKSND thành phố Cam Ranh đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trong đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung thấp, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chủ động phối hợp với Cơ qua điều tra,Tòa án xác định và  giải quyết nhiều vụ án trọng điểm; phối hợp với Tòa án đưa ra xét xử lưu động nhiều vụ án nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý thức chấp hành pháp luật và nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân. Từ đó được nhân dân đánh giá cao, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số kết quả công tác chưa đạt hiệu quả cao, như công tác kiểm sát giải quyết tin báo tố giác tội phạm của cơ quan điều tra vẫn còn một số tin báo kéo dài quá thời hạn giải quyết, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm còn thấp; Công tác kiểm sát bản án, quyết định giải quyết của Tòa án chưa được đi vào chiều sâu, công tác kháng nghị, kiến nghị chưa đạt hiệu quả cao.

Về trọng tâm công tác năm 2016, đơn vị cần trin khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bám sát chương trình công tác năm của Viện trưởng VKSNDTC, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ tại đơn vị; Quán triệt và tổ chức thi hành 07 đạo luật liên quan mới được Quốc hội thông qua và thực hiện tốt các Nghị quyết số 37/2012/QH13, số 63/2013/QH13, số 96/2015/QH13, số 111/2015/QH13 của Quốc hội.Toàn đơn vị Viện kiểm sát thành phố Cam Ranh quyết tâm khắc phục những khó khăn tồn tại, hạn chế để thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 thực sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngành giao và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Lê Thị Hồng Lan

Liên kết website

Thông kê truy cập