Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp kiểm sát

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 số 31/KH-VKS-VP ngày 08/01/2018 và nhằm kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị trực thuộc trong 11 tháng (từ ngày 01/12/2017 đến 15/10/2018), ngày 25/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến ở hai cấp kiểm sát. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng và các đồng chi Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Tại đầu cầu cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội nghị có các đồng chí Trưởng, Phó phòng, Chánh thanh tra, Chánh văn phòng, Phó văn phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên. Tại đầu cầu 08 Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị có Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức và người lao động của đơn vị.

Trong 11 tháng năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác số 31/KH-VKS-VP ngày 08/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2018; tổ chức thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Hai cấp kiểm sát Khánh Hòa đã bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra để hoạt động và thực hiện chức năng theo luật định đạt được một số kết quả ở các khâu công tác như: thường xuyên tác động đối với Cơ quan điều tra cùng cấp để đẩy mạnh công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết án hình sự, không để xảy ra án quá hạn luật định, đình điều điều tra do không có hành vi phạm tội, Tòa án tuyên không phạm tội hoặc Tòa án xét xử các điều khoản Viện kiểm sát truy tố; qua kiểm sát ban hành 41 kháng nghị; 97 kiến nghị, 14 kiến nghị phòng ngừa; 12 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm và giám đốc thẩm; tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm như: đã tổ chức, tham dự 50 cuộc họp liên ngành, xác định 39 vụ án trọng điểm, ký kết 19 quy chế phối hợp; phối hợp với Tòa án tổ chức 104 phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng tranh luận, thẩm vấn của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới, các Phòng trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành 52 thông báo rút kinh nghiệm, chỉ đạo, yêu cầu, hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị đối với các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu công tác của năm 2018. Hội nghị đã thống nhất thông qua 07 nhiệm vụ trọng tâm của hai cấp kiểm sát Khánh Hòa thực hiện trong tháng cuối năm 2018. Trong đó, tiến hành ngay việc rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018; tăng cường và tập trung phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết án hình sự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao kết quả mà hai cấp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Viện trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao, những chỉ tiêu mới đề ra trong hệ thống chỉ tiêu của ngành kèm theo quyết định 379 của VKSND tối cao.

Tấn Trung

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập