Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức trực tuyến Hội nghị giao ban công tác kiểm sát 9 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 20/9/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp kiểm sát tỉnh và huyện về công tác 9 tháng đầu năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tại đầu cầu Viện kiểm sát tỉnh tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng, Trưởng, Phó phòng và tương đương, Kiểm sát viên trung cấp. Tại đầu cầu 08 Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị có các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên của các đơn vị.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác số 02/KH-VKS-VP ngày 03/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2023. Hai cấp kiểm sát đã nâng cao trách nhiệm thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự; kiểm sát chặt chẽ và hiệu quả việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan như: xác định 42 vụ án điểm, tổ chức 126 phiên tòa xét xử để rút kinh nghiệm; công tác kiến nghị, kháng nghị được chú trọng, chất lượng bảo đảm như: không phê chuẩn, hủy bỏ 15 quyết định của cơ quan điều tra; tiến hành kiểm sát trực tiếp 93 lượt cơ quan; kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm sát trực tiếp 29 lượt cơ quan; ban hành 28 kháng nghị, 12 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm, 06 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, 102 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 21 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và 2.805 yêu cầu đối với các cơ quan hữu quan.

Ngoài ra, hai cấp kiểm sát đã được nghe Lãnh đạo Viện quán triệt các văn bản của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Phòng và tương đương tiến hành rà soát kế hoạch, chương trình và tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo 9 tháng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đột phá, chỉ tiêu Quốc hội giao, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2023.

Thu Hương

Liên kết website

Thông kê truy cập