Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

VKSND huyện Vạn Ninh tổ chức rút kinh nghiệm về án bị cấp phúc thẩm huỷ và Toà án trả hồ sơ điều tra bổ sung

Trong quý I/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã bị cấp phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà huỷ 02 vụ án hình sự và Toà án cùng cấp trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ án hình sự.
VKSND huyện Vạn Ninh tổ chức rút kinh nghiệm về án bị cấp phúc thẩm huỷ và Toà án trả hồ sơ điều tra bổ sung
Toàn cảnh buổi làm việc

Để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn huyện Vạn Ninh nhằm hạn chế tỷ lệ án hình sự bị cấp phúc thẩm huỷ, Toà án trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngày 03/4/2019 Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh phối hợp với Lãnh đạo và Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh đã tiến hành tổ chức họp và rút kinh nghiệm chung các vấn đề thiếu sót và vi phạm trong quá trình tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ và toàn diện dẫn đến tình trạng án huỷ, trả hồ sơ điều tra bổ sung do lỗi của Kiểm sát viên, Điều tra viên. Thông qua buổi tổ chức rút kinh nghiệm chung đã rút ra được các bài học bổ ích nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, trách nhiệm, bản lĩnh của Kiểm sát viên và Điều tra viên nhằm tránh không phải lặp lại các thiếu sót trong quá trình kiểm sát hoạt động điều tra, thực hành quyền công tố, và kiểm sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm huỷ, sửa hoặc Toà án trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2019./. 

Trần Nam Thông

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập