Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

VKSND tỉnh Khánh Hoà: Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Qua trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận bản án, quyết định được thi hành của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa chuyển giao tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thấy có một số vi phạm:

1. Vi phạm khoản 2 điều 2 Luật thi hành án dân sự: Tòa án chuyển các bản án, quyết định có kháng cáo không thuộc diện được thi hành ngay cho Cục Thi hành án dân sự.

2. Vi phạm khoản 4 điều 28 Luật thi hành án dân sự: Tòa án chuyển giao bản án, quyết định cho Cục thi hành án dân sự tỉnh nhưng không kèm theo biên bản về thu giữ vật chứng dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết án chủ động vì không xác định được vật chứng đang do cơ quan nào quản lý.Tại thời điểm kiểm tra, trong kho vật chứng của Cục thi hành án dân sự tỉnh không có vật chứng để xử lý, Cục Thi hành án dân sự đã có công văn gửi Tòa án nhưng chưa có văn bản trả lời.

Việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa chưa đúng quy định của pháp luật, dẫn đến phát sinh một số thủ tục không cần thiết và kéo dài việc thi hành án.

Ngày 30/9/2015 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kiến nghị  yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục các vi phạm nêu trên.

T.T.T

Liên kết website

Thông kê truy cập