Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 106-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát trong ngành Kiểm sát nhân dân (đợt 2 năm 2023), trên cơ sở công văn số 58/VKSTC-V15 ngày 02/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt tuyển dụng 13 chỉ tiêu công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023, từ ngày 05/01/2024 đến hết ngày 05/02/2024, VKSND tỉnh Khánh Hòa tiến hành nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã kiểm tra, hướng dẫn thí sinh nộp đúng, đủ các tài liệu có trong hồ sơ theo quy định.

Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ, ngày 23/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức sơ tuyển đối với các thí sinh có hồ sơ hợp lệ.

Tại buổi sơ tuyển, ông Nguyễn Văn Nguyên – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quán triệt: Công tác tuyển dụng nhằm bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng nhu cầu công tác và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Do đó, công tác sơ tuyển phải đảm bảo đúng quy định, chính xác, khách quan.

Buổi sơ tuyển được thực hiện đúng quy trình: Sau khi cán bộ kiểm tra hồ sơ, các thí sinh được đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra giọng nói, kiểm tra dị hình, dị tật. Tất cả các thí sinh đều đạt tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển vị trí chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát theo Quy chế tuyển dụng và Nghị quyết số 106-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kết thúc sơ tuyển, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt đối với 06 thí sinh dự tuyển để tiến hành thủ tục tuyển dụng theo quy định.

Phòng TCCB

Liên kết website

Thông kê truy cập