Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HOÀ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2023

Ninh Hòa là thị xã lớn nhất Việt Nam, địa bàn rộng lớn, dân cư đông đúc, tổng diện tích tự nhiên là 1.197.5 km², có 17 dân tộc sinh sống và 27 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 7 phường, 20 xã), cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội đã kéo theo nhiều tranh chấp dân sự phức tạp, tình hình tội phạm ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ngành cấp trên nên công tác quốc phòng, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Năm 2023, các cơ quan nội chính Thị xã Ninh Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương và được cấp ủy, ngành, cấp trên khen thưởng, trong đó Chi bộ VKSND thị xã Ninh Hòa vinh dự là một trong 15 chi, đảng bộ được Thị ủy Ninh Hòa chứng nhận là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HOÀ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2023
Ảnh: Khen thưởng các Chi bộ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Chi bộ VKSND Thị xã Ninh Hòa có 14 đảng viên, Chi ủy gồm 01 đồng chí bí thư và 01 phó bí thư chi bộ. Đầu năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 20/12/2022 Hội nghị lần thứ XI về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Ninh Hòa năm 2023, Chỉ thị số 01/CT- VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 02/KH-VKS-VP ngày 03/01/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2023, Chi bộ VKSND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư tưởng, chính trị, chú trọng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 “ về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”. Với phương châm: “ Đoàn kết , gương mẫu, trách nhiệm, vượtkhó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023", phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân. Về công tác chuyên môn, tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua phân công giao việc theo hướng “chọn người theo yêu cầu công việc”, đánh giá đúng khả năng công tác của cán bộ để sắp xếp, phân công, chuyển đổi vị trí công tác nhằm đào tạo, phát huy sở trường của từng cán bộ và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của cấp ủy đảng và ngành cấp trên trong tất cả các khâu công tác, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu đề ra. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các công tác đột phá như thực hiện số hóa hồ sơ, tăng tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và công tác văn thư, lưu trữ. Đảm bảo chất lượng các bài phát biểu của KSV trong các phiên tòa dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động...Lấy công tác kháng nghị, kiến nghị làm thước đo hiệu quả trong các khâu công tác; áp dụng sơ đồ tư duy trong nghiên cứu, báo án. Sinh hoạt Chi bộ được tổ chức có nề nếp theo quy định và hàng tháng ban hành Nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của cơ quan. Đảng viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, làm tốt công tác phát triển đảng, tiếp tục giúp đỡ quần chúng để phát triển Đảng. Tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn của ngành và địa phương tổ chức để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và nhận thức chính trị.

Với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hoà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy chất lượng, hiệu quả công tác đặt lên hàng đầu, đã phân công công việc phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, sở trường của từng cán bộ, kiểm sát viên nhằm phát huy tối đa năng lực của cán bộ. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”; ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với cách làm, giải pháp linh hoạt trong công tác, nội bộ đoàn kết thống nhất theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, phát huy dân chủ, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hoà lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội và ngành giao. Năm 2023 Chi bộ VKSND Thị xã Ninh Hòa   được Đảng bộ thị xã Ninh Hòa công nhận là tổ chức cơ sở đảng, đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Ngay từ đầu năm 2024, Chi bộ Viện kiểm sát thị xã Ninh Hòa đã tổ chức quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024 “ về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức Cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ". Đồng thời quán triệt và ban hành Nghị quyết thực hiện Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND Tối cao, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm phát huy những thành tích đạt được, Chi bộ đã kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng chương trình công tác của đơn vị cụ thể đến từng khâu công tác, nhất là những nhiệm vụ công tác mang tính đột phá. Lãnh đạo đơn vị  thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của Đảng và yêu cầu của Ngành, đáp ứng phục vụ, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Mộng Trinh

Liên kết website

Thông kê truy cập