Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

CÔNG TÁC KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI CẤP HUYỆN

Ngày 12/7/2019, Lãnh đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa và Phòng 8 đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Vạn Ninh.

CÔNG TÁC KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM  VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI CẤP HUYỆN
Ảnh chụp tại buổi kiểm sát

Sau khi đồng chí Trần Đình Hồng (phó viện trưởng) công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát thì Lãnh đạo Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Vạn Ninh báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Vạn Ninh, Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện thi hành án treo và cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn thuộc huyện Vạn Ninh. Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách; trực tiếp đến nơi giam giữ và gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Nhìn chung, Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Vạn Ninh đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác giam giữ và thi hành án phạt tù. Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát của Đoàn thì Nhà tạm giữ vẫn còn một số vi phạm, tồn tại như: Công tác kiểm tra, kiểm soát chưa chặt chẽ trong buồng giam nên can phạm còn sử dụng vật cấm trong buồng giam (lọ dầu thủy tinh) vi phạm
quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số: 32/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ Công an; Nhà tạm giữ chưa thực hiện việc cấp nước uống bảo đảm vệ sinh cho can phạm nhân đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ. Việc giao nhận hồ sơ án treo cho Ủy ban nhân dân cấp xã còn chậm, vi phạm khoản 2 Điều 62 Luật thi hành án hình sự.

Qua dự thảo kết luận của Đoàn kiểm sát, Lãnh đạo Nhà trạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Vạn Ninh đã tiếp thu và sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

Phòng 8

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập