Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

Kế hoạch cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-VKSTC ngày 26/02/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 ( sau đây viết tắt là Kế hoạch số 12/KH-VKSTC) và Hướng dẫn số 740/VKSTC-V15 ngày 28/2/2018 của Vụ tổ chức cán bộ về việc Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị lập danh sách công chức cử đi học theo Kế hoạch số 12/KH-VKSTC và danh sách công chức có trình độ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELTS 5.5 và tương đương trở lên để tạo nguồn tuyển chọn, cử công chức tham gia dự tuyển các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình học bổng, hội thảo..ở trong nước và nước ngoài (Kế hoạch số 12/KH-VKSTC, mẫu danh sách đăng ký cử công chức đi học và mẫu danh sách công chức có trình độ ngoại ngữ được đăng tải trên website vksndkh.gov.vn)

* Lưu ý về đối tượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng

- Đối tượng cử đi đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát gồm những công chức trong biên chế, đã có bằng cử nhân Luật và đã được công nhận hết thời gian tập sự.

    - Đối tượng cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ gồm những công chức đang thực hiện hoặc dự kiến điều động thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác đó, không cử một người đi học nhiều lớp trong một năm.

  Đề nghị các đơn vị lập danh sách công chức cử đi học gửi về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ( Phòng Tổ chức cán bộ) đồng thời gửi bản mềm các danh sách này về địa chỉ:  phong15vkskh@gmail.com chậm nhất ngày 10/3/2018 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện và Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định.

Bấm vào đường link dưới đây để tải về:
kehoachboiduong2018.zip

Phòng TCCB

Liên kết website

Thông kê truy cập