Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

Kết luận thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn: “Sự đồng tình và phối hợp tốt trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.”

Ngày 16/4/2018, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố kết luận thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn. Đồng chí Trần Đức Tùng – Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm Trưởng đoàn công bố kết luận. Tham dự buổi công bố kết luận về phía Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Phương – Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Kết luận thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn: “Sự đồng tình và phối hợp tốt trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.”

Đ/c Trần Đức Tùng - Chánh Thanh tra VKSND tỉnh công bố kết luận thanh tra
Nhìn chung, trong năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn đã thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân cũng như Quy chế dân chủ của đơn vị. Hoạt động của đơn vị luôn đạt được sự đồng tình của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan tư pháp, qua đó đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Thanh tra cũng đã kết luận một số vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện Quy chế dân chủ của đơn vị, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm khắc phục.

          Thay mặt lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Phương - Viện trưởng đã phát biểu tiếp thu các nội dung kết luận của Đoàn thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Trong thời gian tới đơn vị sẽ khắc phục những tồn tại đã được Đoàn thanh tra chỉ ra để đảm bảo thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Phòng Thanh tra

Liên kết website

Thông kê truy cập