Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Kết thúc công tác thanh tra toàn diện tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh

Kết thúc công tác thanh tra toàn diện tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh
Ảnh chụp tại buổi thông báo kết thúc thanh tra

Thực hiện Quyết định thanh tra số 369/QĐ-VKS-TTr ngày 29/4/2021 của Viện trưởng Viện KNSD tỉnh Khánh Hòa (sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19), từ ngày 11/10/2021 đến ngày 11/11/2021, Đoàn Thanh tra Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ, quy định của Ngành trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện
KSND huyện Vạn Ninh (thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/3/2021)Đoàn Thanh tra Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã thông báo kết thúc thanh tra tại Viện KSND huyện Vạn Ninh vào ngày 11/11/2021.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách của đơn vị trong thời kỳ thanh tra, Đoàn đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong thời kỳ thanh tra của Viện KSND huyện Vạn Ninh. Đồng thời, Đoàn Thanh tra cũng tiếp thu, ghi nhận các ý kiến giải trình của tập thể Lãnh đạo, các Kiểm sát viên Viện KSND huyện Vạn Ninh để tổng hợp, báo cáo và tham mưu Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kết luận thanh tra./.

Thanh tra VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập