Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Kết thúc thanh tra chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh

Ngày 09/8/2022, Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Trần Đức Tùng - Trưởng đoàn thanh tra,đã tiến hành công bố kết thúc thanh tra chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/12/2020 đến 31/3/2022.

Tại buổi làm việc, Đoàn thanh tra thông báo một số nội dung thanh tra đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh trong thời kỳ thanh tra.

Đoàn Thanh tra đã nghe Lãnh đạo đơn vị cùng các Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh báo cáo giải trình những nội dung yêu cầu của các thành viên trong Đoàn thanh tra nêu ra. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến giải trình của đơn vị để hoàn chỉnh Kết luận thanh tra theo quy định./.

Thanh tra - Khiếu tố

Liên kết website

Thông kê truy cập