Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vạn Ninh

Ngày 19/5/2017, VKSND huyện Vạn Ninh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh. Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Ngô Văn Phước - Viện trưởng VKSND huyện Vạn Ninh làm trưởng đoàn.

Sau khi nghe Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Qua kiểm sát cho thấy Cơ quan cảnh sát điều tra đã cơ bản hoàn thành tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm  và kiến nghị khởi tố. Trong thời điểm kiểm sát, cơ quan cảnh sát điều tra đã giải quyết 73/80 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ 91,3%. Tuy nhiên vẫn còn 01 kiến nghị khởi tố quá hạn; một số tố giác, tin báo về tội phạm không có nhiều tình tiết phức tạp nhưng vẫn để gần hết thời hạn 02 tháng mới giải quyết.

            Kết thúc buổi kiểm sát, đồng chí Ngô Văn Phước đã nêu lên những ưu điểm và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh.  

   Qua buổi kiểm sát trực tiếp đã giúp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh nhận ra những tồn tại, thiếu sót để khắc phục sửa chữa, đồng thời phát huy những kết quả đạt được nhằm thực hiện tốt hơn công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Lê Hống Đức

Liên kết website

Thông kê truy cập