Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

KIẾN NGHỊ TỔNG HỢP TRONG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠI CÔNG AN HUYỆN DIÊN KHÁNH

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Diên Khánh cho thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Diên Khánh còn để xảy ra một số vi phạm:

1. Một số tố giác, tin báo về tội phạm sau khi tiếp nhận và tiến hành phân công thụ lý, giải quyết; những tố giác, tin báo có tính chất phức tạp cần gia hạn thời hạn giải quyết khi hết thời hạn, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Diên Khánh không kịp thời thông báo cho Viện kiểm sát để thụ lý hoặc chuyển giao hồ sơ và Công văn đề nghị gia hạn thời hạn cho Viện kiểm sát là vi phạm quy định tại khoản 05 Điều 146, khoản 02 Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 01 Điều 9, khoản 02 Điều 11 Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017.

2. Một số tố giác, tin báo về tội phạm sau khi tiếp nhận và tiến hành phân công thụ lý, giải quyết nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Diên Khánh không kịp thời thông báo cho Viện kiểm sát để thụ lý là vi phạm khoản 05 Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 01 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017.

3. Có 02 tố giác về tội phạm đang tạm đình chỉ việc giải quyết theo điểm a khoản 01 Điều 148 Bộ luật tố tụng hình sự chưa có Kết luận giám định nhưng Điều tra viên không tiếp tục thực hiện việc bổ sung tài liệu để trưng cầu giám định, định giá cho đến khi có kết quả là vi phạm khoản 03 Điều 148 Bộ luật tố tụng hình sự.

Ngày 18/09/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã ban hành Kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Diên Khánh có biện pháp chỉ đạo, khắc phục những vi phạm nêu trên và được chấp nhận thực hiện.

Đình Long

Liên kết website

Thông kê truy cập