Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
03/02/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9 .
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ ba
04/02/2020

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1 .

Thứ tư
05/02/2020

- 08 giờ họp Đảng ủy.
- 09 giờ Họp cán bộ chủ chốt (Thành phần tham dự gồm: các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phò Bí thư các chi bộ; thành viên Ủy ban Kiểm tra; Chủ tịch công đoàn; Bí thư Chi đoàn).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ năm
06/02/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
07/02/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng Tkê.
- Đ/c Hồng chủ trì họp với 04 VKS cấp huyện: Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn về công tác 02 tháng đầu năm 2020 (mời Trưởng phòng các Phòng 1, Phòng 7, Phòng 8, Phòng 10, Phòng 11 và Văn phòng dự). 

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 4. Lịch tuần ngày 03.02.2020.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập