Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/06/2019 đến 07/06/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
03/06/2019

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ ba
04/06/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ tư
05/06/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
06/06/2019

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
07/06/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.


Bấm tải về: 19. Lịch tuần ngày 03.6.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập