Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
06/01/2020

- Đ/c Hào dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Tỉnh ủy Khánh Hòa..
- Đ/c Hồng chủ trì họp khối (mời Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Phòng 7, Phòng 8, Phòng 10, Phòng 11 và Văn phòng dự họp vào lúc 08 giờ 30 tại Phòng họp).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9 (toàn bộ công chức Phòng 9 tham dự tại Phòng họp).

Thứ ba
07/01/2020

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hồng kiểm sát giảm án tha tù tại Trại giam A2 thuộc Cục C10 - Bộ Công an (03 ngày).

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1 (toàn bộ công chức Phòng 1 tham dự tại Phòng họp).

Thứ tư
08/01/2020

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.

Thứ năm
09/01/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
10/01/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng Tkê.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8. 

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 1.-Lịch-tuần-ngày-06.01.2020.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập