Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
08/07/2019

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019 do VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Thứ ba
09/07/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ tư
10/07/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
11/07/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
12/07/2019

- Đ/c Thủy chủ trì họp các cơ quan chuẩn bị đi thăm xã Sơn Tân nhân ngày 27/7.
- Đ/c Hồng kiểm sát trực tiếp Nhà Tạm giữ - CA huyện Vạn Ninh.

- Đ/c Hồng kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự - CA huyện Vạn Ninh.


Bấm tải về: 24. Lịch tuần ngày 08.7.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập