Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
10/09/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ ba
11/09/2018

- Đ/c Hồng kiểm sát trực tiếp tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào dự họp tại Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Thứ tư
12/09/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh Tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ năm
13/09/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.
- Đ/c Hào tiếp công dân.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
14/09/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 10.9.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập