Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
10/09/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ ba
11/09/2018

- Đ/c Hồng kiểm sát trực tiếp tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào dự họp tại Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Thứ tư
12/09/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh Tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ năm
13/09/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.
- Đ/c Hào tiếp công dân.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
14/09/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 10.9.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập