Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

   12/8/2019

- Lãnh đạo Viện dự Hội thảo về tình trạng giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Học viện Chính trị Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh tổ chức.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ Ba

13/8/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ Tứ

14/8/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hào chủ trì họp nghe Phòng 1 báo cáo tình hình công tác tháng 7/2019 và triển khai công tác tháng 8/2019 (Toàn thể công chức Phòng 1 dự họp).

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

Thứ Năm

15/8/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ Sáu

16/8/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.


Bấm tải về lịch tuần: 
29. Lịch tuần ngày 12.8.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập