Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần (từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019)

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

  13/5/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ Ba

14/5/2019

- Viện trưởng dự kiểm tra quyết toán ngân sách 2018.

- Đ/c Hồng tham gia kiểm sát trực tiếp tại Trại giam A2, thuộc Cục C10, Bộ Công an (02 ngày).

- Đ/c Hào làm việc với toàn thể công chức Phòng 1 nghe báo cáo kết quả công tác 05 tháng đầu năm 2019.

Thứ Tứ

15/5/2019

- Viện trưởng làm việc Phòng 15.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp công tác kiểm sát 05 tháng đầu năm 2019.

Thứ Năm

16/5/2019

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng dự họp kiểm điểm án hủy tại VKS huyện Diên Khánh.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ Sáu

17/5/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hồng tiếp công dân (Lãnh đạo Phòng 12 dự).

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về lịch tuần:
16. Lịch tuần ngày 13.5.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập