Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
15/04/2019

- Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (cả ngày).
- Đ/c Hồng dự họp với Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII tại Tỉnh ủy Khánh Hòa.


Thứ ba
16/04/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
17/04/2019

- Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện một số Thông tư liên tịch trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 1.

Thứ năm
18/04/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
19/04/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 12.lichtuan15.4.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập