Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chung tay, góp sức giữ vững chủ quyền quốc gia, xây dựng biển, đảo quê hương giàu đẹp và phát triển bền vững

Lịch công tác tuần từ ngày 16/04/2018 đến 20/04/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
16/04/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ ba
17/04/2018

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào họp liên ngành bàn hướng giải quyết án hình sự.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ tư
18/04/2018

- Tập thể Đảng ủy làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Khánh Hòa.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
19/04/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ sáu
20/04/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 16.04.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập