Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
17/06/2019

- Viện trưởng làm việc với Thành ủy Nha Trang.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba
18/06/2019

- Lãnh đạo Viện làm việc với Vụ 10 - VKSND tối cao.
- Đ/c Hồng dự họp công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 và thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tại UBMTTQ tỉnh.

- Đ/c Hồng dự Hội nghị tổng kết thí điểm công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án tỉnh Khánh Hòa.

Thứ tư
19/06/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng kết luận kiểm sát trực tiếp tại Trại giam A2 thuộc Cục C10, Bộ Công an.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.

Thứ năm
20/06/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
21/06/2019

- Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự do VKSND tối cao tổ chức.

- Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự" do VKSND tối cao tổ chức.


Bấm tải về: 21. Lịch tuần ngày 17.6.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập