Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

   19/8/2019

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.

Thứ Ba

20/8/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng đi công tác tại Trại giam A2 thuộc Cục C10, Bộ Công an.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ Tứ

21/8/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ Năm

22/8/2019

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng tiếp công dân tại Phòng họp tầng 2 (mời Lãnh đạo Phòng 7 dự).

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ Sáu

23/8/2019

- Viện trưởng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về lịch tuần: 
30. Lịch tuần ngày 19.8.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập