Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
24/06/2019

- Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 24/6/2019 đến 25/6/2019).
- Đ/c Hồng tham dự họp Ban chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản tại UBND tỉnh.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng tham gia họp Đoàn giám sát 183 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thứ ba
25/06/2019

- Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.

- Đ/c Hào dự họp liên ngành tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thứ tư
26/06/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ năm
27/06/2019

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
28/06/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: 22. Lịch tuần ngày 24.6.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập