Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 54 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông thôn, đồng bằng của tỉnh (07/11/1964 - 07/11/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/04/2018 đến 04/05/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
30/04/2018

- Nghỉ lễ


Thứ ba
01/05/2018

- Nghỉ lễ

Thứ tư
02/05/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
03/05/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào dự họp liên ngành bàn hướng giải quyết án hình sự tại Tòa án tỉnh.

Thứ sáu
04/05/2018

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào dự họp nghe báo án tại Văn phòng tỉnh ủy.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 30.04.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập