Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Lịch công tác tuần

TỪ NGÀY 13/03/2017 ĐẾN 17/03/2017

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
13/03/2017

- 08 giờ: Họp Ban cán sự.
- 10 giờ: Họp Lãnh đạo Viện .

- Đ/c Minh làm việc với Phòng 12.
Đ/c Sang làm việc với Phòng 2.

Thứ ba
14/03/2017

- Đ/c Minh dự Hội nghị tổng kết Đảng ủy khối.

- Họp Ủy ban Kiểm sát.

Thứ tư
15/03/2017

- Đ/c Thủy làm việc với phòng 9.
- Đ/c Minh làm việc với phòng 15.

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.
- Đ/c Thủy làm việc với phòng 10.

Thứ năm
16/03/2017

- Đ/c Sang làm việc với phòng 7.
- Đ/c Minh làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Thủy làm việc với phòng Thống kê.

Thứ sáu
17/03/2017

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 1.

Đ/c Thủy làm việc với phòng 11.
Đ/c Sang làm việc với Phòng 2.


Lịch tuần ngày 13.03.2017.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập