Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Lịch công tác tuần

Từ ngày 03/10/2016 đến 07/10/2016

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
03/10/2016

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 8..

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Minh làm việc với Phòng 1.

Thứ ba
04/10/2016

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Minh làm việc với Phòng 2.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ tư
05/10/2016

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TKTP.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
06/10/2016

- Đ/c Minh làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Họp  giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng Tổ chức cán bộ dự)

Thứ sáu
07/10/2016

- Viện trưởng làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Minh làm việc với Phòng 2.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Sang làm việc với Phòng 7.


Bấm vào đây để tải lịch tuần ngày 03.10.2016

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập