Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

THÔNG BÁO Về việc khai báo y tế bằng quét mã QR

Thực hiện Công văn số 3896/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tạo mã QR của đơn vị. Do vậy, những người đến liên hệ công tác sẽ tiến hành việc khai báo y tế điện tử bằng cách quét mã QR trên điện thoại di động. Người dùng sử dụng 1 trong 3 ứng dụng: Bluezone, NCOVI, Tờ khai y tế để quét mã QR và điền đầy đủ các thông tin cá nhân, khai báo y tế trên ứng dụng. Điện thoại khi quét mã QR phải kết nối sóng wifi hoặt 3G, 4G. Trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh thì khai báo theo mẫu tờ khai có sẵn.

Mã QR của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉn­h Khánh Hòa:

THÔNG BÁO Về việc khai báo y tế bằng quét mã QR

                          

Sau khi quét mã QR thành công, nếu bạn chưa khai báo y tế thì sẽ xuất hiện màn hình sau:

THÔNG BÁO Về việc khai báo y tế bằng quét mã QR

                              

Sau đó click vào mục “Khai báo y tế” để thực hiện việc khai báo y tế.

Vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo để cá nhân đến liên hệ công tác được biết, thực hiện./.

Văn phòng VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập