Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-VKS ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh. Ngày 19/5/2020, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh do đồng chí Giáp Nguyễn Quang Liêm - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/7/2019 đến 31/3/2020). Ngày 29/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh công bố Dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát.

Tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh
Ảnh công bố Dự thảo kết luận

Qua công tác kiểm sát nhận thấy, Chi cục Thi hành án đã phối hợp thực hiện tốt các yêu cầu của Đoàn như: Cung cấp hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành việc kiểm sát trực tiếp đúng thời hạn, đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án dân sự còn một số vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án, ban hành Quyết định chưa có điều kiện không đúng quy định, cập nhận, ghi chép các thông tin theo cột mục trong sổ không đầy đủ, nhiều hồ sơ để một thời gian dài không tác nghiệp ...

Ngày 29/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã Công bố Dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát và yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh có biện pháp giải quyết dứt điểm các hồ sơ vi phạm. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với Chấp hành viên có hồ sơ vi phạm. Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh đã thống nhất với nội dung Dự thảo kết luận, sẽ chỉ đạo khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, hành chính.

Văn Pháp

Liên kết website

Thông kê truy cập