Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành hình sự tại UBND 02 xã Cam Tân và Cam Thành Bắc trên địa bàn huyện Cam Lâm

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục các bị án phạt tù nhưng cho hưởng án treo tại 02 UBND xã Cam Tân và Cam Thành Bắc.

Qua kiểm sát vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Có việc mở sổ để theo dõi, quản lý các bị án nhưng việc ghi chép chưa rõ ràng, đầy đủ các cột, mục; Một số tài liệu có trong hồ sơ còn bị tẩy xóa về ngày, tháng, năm và chậm ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; các bị án đã chấp hành xong 1/2 thời gian thử thách nhưng không được hướng dẫn viết bản kiểm điểm, đánh giá của bản thân về thời gian chấp hành án; Chưa thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng quý bằng văn bản đến Cơ quan Thi hành án hình sự...

Trong quá trình kiểm sát, đoàn đã trực tiếp làm việc với các bị án được UBND 02 xã mời lên; qua đó tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn một số nội dung pháp luật liên quan đến việc chấp hành án treo cho các bị án, đồng thời hướng dẫn việc xây dựng hồ sơ đề nghị xét, miễn giảm thời hạn chấp hành án đối với người đang chấp hành án cải tạo tốt.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm đã ban hành kết luận kiến nghị yêu cầu UBND 02 xã khắc phục những tồn tại, vi phạm nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý người chấp hành án treo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập