Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm: Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo, khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự

Qua công tác kiểm sát trực tiếp và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của năm 2016 về việc tuân theo pháp luật của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lâm trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, Viện KSND huyện Cam Lâm nhận thấy

        Ngoài những vi phạm trong việc lập hồ sơ, mở sổ theo dõi, phân công người giám sát giáo dục các bị án (đã được Viện kiểm sát kết luận qua mỗi cuộc kiểm sát) tại một số xã vẫn còn để xảy ra một số vi phạm có tính chất phổ biến, kéo dài và chậm được khắc phục, sửa chữa như: Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với gia đình người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trong việc giám sát, giáo dục chưa tốt, dẫn đến việc bị án bỏ đi khỏi nơi cư trú nhưng người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục và chính quyền địa phương không nắm bắt được; chưa kịp thời trong việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với các bị án có đủ điều kiện theo quy định; không thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ bằng văn bản cho Cơ quan Thi hành án hình sự về kết quả thi hành án; chưa tổ chức quán triệt, chỉ đạo đối với cán bộ, ban Công an xã và tiến hành giao ban rút kinh nghiệm về kết luận kiến nghị mà Viện kiểm sát đã ban hành.

          Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chưa được kịp thời, một số lãnh đạo UBND xã chưa thực sự quan tâm chú trọng khâu công tác này. Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cam Lâm chưa kịp thời tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn, một số cán bộ làm công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ chưa kịp thời nghiên cứu Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, dẫn đến việc lập hồ sơ quản lý án treo vẫn còn vi phạm.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc thực hiện luật Thi hành án hình sự, Viện KSND huyện Cam Lâm đã ban hành văn bản kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức tập huấn cho các UBND xã, thị trấn đối với công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn./.

VKSND huyện Cam Lâm

Liên kết website

Thông kê truy cập