Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh triển khai kế hoạch công tác năm 2019

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Kế hoạch số 47 ngày 18/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Sáng ngày 01/02/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2018; Kết quả thi đua năm 2018 và Kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị.

Năm 2018, mặc dù đơn có sự biến động về nhân sự, có 02 đồng chí xin nghỉ việc, đồng chí Viện trưởng chuyển công tác nhưng tập thể cán bộ, công chức, người lao động đơn vị đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2018như: Tỉ lệ giải quyết tin báo ở Cơ quan điều tra đạt 95%( vượt 5% so với chỉ tiêu);Tỉ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt 88% (vượt 8 % so với chỉ tiêu); 100% vụ án mới khởi tố đều có yêu cầu điều tra (vượt 10% so với chỉ tiêu); Số án Viện kiểm sát truy tố đạt 100%, không xảy ra hiện tượng truy tố oan sai hay Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Qua công tác kiểm sát đã ban hành được 01 kháng nghị, 09 kiến nghị. 10 yêu cầu các cơ quan tư pháp địa phương khắc phục vi phạm, 01 kiến nghị UBND huyệnvề phòng ngừa trong lĩnh vực an toàngiao thông đường bộ, góp phần ổn định trật tự trị an tại địa phương.

Đơn vị thường xuyên giáo dục cán bộ, kiểm sát viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng đội ngũ Cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Với nổ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; năm 2018, Viện kiểm sát huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Viện kiểm sát tối cao Tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; 02 đồng chí được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật” và “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn II”; 01 cá nhân được Công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở. 01 cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh tặng Giấy khen.

Kế hoạch công tác của đơn vị đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản và xác định 05 công tác đột phá trong năm 2019 như sau:

Một là  không để xảy ra án bị hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Hai là tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt trên 85% số án thụ lý, trên 90% số án hình sự có yêu cầu điều tra từ khi khởi tố vụ án. Tỷ lệ giải quyết án hình sự của Viện kiểm sát đạt 100% số thụ lý.

Ba là kiểm sát 100% việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án cho Cơ quan thi hành án dân sự.

Bồn là nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa Dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ án có tranh chấp liên quan đến đất đai.

Năm là kiểm sát trực tiếp trên 75% số UBND cấp xã về chấp hành pháp luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác; Kiểm sát trực tiếp 100% cơ quan thi hành án hình sự, 100% trường hợp người bị kết án, phạt tù đang ở ngoài xã hội không tự nguyện thi hành án và có đủ điều kiện nhưng cơ quan thi hành án chưa bắt đều có yêu cầu của Viện kiểm sát bắt áp giải đi thi hành án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân HùngPhó Viện trưởng phụ trách đề nghị tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và những thành quả đã đạt được trong năm 2018, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

VKSND huyện Khánh Vĩnh

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập