Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa khóa XIII về những ý kiến của ngành Kiểm sát nhân dân đối với dự án Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính

Thực hiện công văn số 3714/VKSTC-V14 ngày 21/9/2015 và số 3759/VKSTC-V14 ngày 23/9/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương về dự án Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính.

Vào lúc 14 giờ ngày 05/10/2015 tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với ông Nguyễn Tấn Tuân- Trưởng Đoàn và bà Lê Minh Hiền Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa khóa XIII.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa khóa XIII về những ý kiến của ngành Kiểm sát nhân dân đối với dự án Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính
Tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Sang- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trình bày ý kiến của ngành Kiểm sát nhân dân về dự án Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính. Ngoài ra, ông Võ Ngọc Sang còn trình bày những ý kiến đóng góp của ngành Kiểm sát Khánh Hòa vào dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) và Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) theo yêu cầu tại công văn số 131/ĐĐBQH ngày 24/9/2015 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Tấn Tuân- Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa ghi nhận những ý kiến của ngành Kiểm sát nhân dân về dự án Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính.

Tấn Trung - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập