Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm 2024 tại Trại giam A2 thuộc Cục C10 – Bộ Công an

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 thuộc Cục C10 - Bộ Công an trong 06 tháng đầu năm 2024.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm 2024 tại Trại giam A2 thuộc Cục C10 – Bộ Công an
Ảnh trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam A2

Qua báo cáo tình hình chấp hành pháp luật
trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam A2. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát tại khu giam, buồng giam, nhà thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán căng tin, trạm xá…; làm việc với các đội nghiệp vụ; gặp hỏi một số phạm nhân về quá trình chấp hành án phạt tù tại Trại giam.

Trong thời gian làm việc với Đoàn, Đơn vị A2 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ  phối hợp làm việc với Đoàn với tinh thần, trách nhiệm rất cao. Ngày 17/5/2024, Đồng chí Trần Đình Hồng – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo Kết luận đánh giá những ưu điểm nổi bật của đơn vị Trại giam A2, đồng thời chỉ ra những dạng vi phạm, tồn tại của đơn vị. Qua đó, yêu cầu Giám thị Trại giam A2 chỉ đạo tăng cường công tác cảm hóa, giáo dục phạm nhân nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc phạm nhân vi phạm Nội quy Cơ sở giam giữ phải xử lý kỷ luật; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, soát xét phạm nhân ở buồng giam cũng như ngoài hiện trường lao động và thăm gặp; xuất, nhập Trại để bảo đảm an ninh, an toàn nơi giam giữ; việc cấp phát tư trang thiết yếu cho phạm nhân cần đảm bảo kịp thời theo quy định của pháp luật.

Thông qua nội dung, kết quả kiểm sát, Ban Giám thị Trại giam A2 đã tiếp thu những ý kiến góp ý của Đoàn và sẽ tổ chức triển khai khắc phục ngay những vi phạm, tồn tại trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập