Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2018 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, ngày 05/9/2018 Đoàn kiểm sát công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự năm 2018 đối với Cục THADS tỉnh Khánh Hòa. Sau hơn 15 ngày làm việc, ngày 08/11/2018  Đoàn kiểm sát đã ban hành kết luận đối với những vi phạm phổ biến trong hoạt động thi hành án dân sự như: hồ sơ thi hành án đóng dấu bút lục không đầy đủ, không sắp xếp theo trình tự, thủ tục quy định; không thông báo, tống đạt QĐTHA cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tại Điều 39 Luật thi hành án dân sự (15 hồ sơ); vi phạm trong việc ra quyết định chưa có điều kiện (01 hồ sơ); 11 hồ sơ không có tác nghiệp của Chấp hành viên từ ngày 01/10/2017; Không áp dụng biện pháp cưỡng chế  hoặc chưa tiến hành xử lý tài sản tạm giữ, kê biên để đảm bảo thi hành án (07 hồ sơ).

Đặc biệt, qua kiểm sát phát hiện 04 hồ sơ có nhiều vi phạm nổi bật như: (1) vụ Công ty Cổ phần Ngọc Sương; (2) vụ Mai Văn Sang (vi phạm trong việc thu phí THADS theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 216/2016; vi phạm Điều 50 Luật THADS); (3) vụ Bùi Dũng và Nguyễn Thị Tuyết Hoa (Vi phạm trong vệc ra căn cứ thu hồi không đúng theo Điều 37 Luật THADS,…); (4) vụ Công ty TNHH Tuấn Quang (xác minh có tài sản nhưng ban hành Quyết định chưa có điều kiện); chậm tổ chức kê biên cưỡng chế tài sản vi phạm khoản 01 Điều 24 Nghị định 62/2015/NĐ-CP).

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu các vi phạm nêu trên, đồng thời chỉ đạo Chấp hành viên khắc phục ngay các vi phạm và tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Phòng 11

Liên kết website

Thông kê truy cập