Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính tại Cục THADS tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính tại Cục THADS tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Ảnh chụp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 202
1Quyết định số15/QĐ-VKS-P8 ngày 14/7/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, Đoàn trực tiếp kiểm sát VKSND tỉnh Khánh Hòa đồng chí Trần Đình Hồng – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự, hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa(từ ngày 14/6/2021 đến ngày 08/7/2021), nội dung cụ thể về 54 hồ sơ áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn, 213 hồ sơ về việc chưa có điều kiện và việc giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng; Quản lý, xử lý tài sản trước và sau khi nhận Bản án có hiệu lực được thi hành của Tòa án.

Qua kết quả kiểm sát trực tiếp, phát hiện tồn tại nhiều dạng vi phạm cụ thể: 08 hồ sơ có điều kiện thi hành án chưa tiến hành cưỡng chế, 122 hồ sơ chưa có điều kiện vi phạm như: 90 hồ sơ không thông báo Quyết định chưa có điều kiện cho đương sự theo quy định tại Điều 39 Luật THADS, 05 hồ sơ xác định chưa có điều kiện không đảm bảo theo quy định tại Điều 44a Luật THADS cần phải có Quyết định thu hồi, 05 hồ sơ xác minh lại lần 1 đã đưa vào diện theo dõi riêng về việc chưa có điều kiện không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật THADS và Khoản 5 Điều 9 Nghị định 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ, 75 hồ sơ không gửi UBND cấp Xã niêm yết theo Khoản 2 Điều 44a và Điều 11 Nghị định 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. Ngoài ra còn có 22 hồ sơ có dạng vi phạm khác như: chưa xác minh đủ 02 lần đã Thông báo cho người được thi hành án hoặc đã xác minh 02 lần chưa Thông báo cho người được thi hành án theo Khoản 2 Điều 44 Luật THADS, 04 hồ sơ chậm thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

Thông qua dự thảo, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu những tồn tại, vi phạm mà Đoàn trực tiếp kiểm sát nêu. Trên cơ sở kết quả trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kết luận số 17 ngày 14/7/2021, Kiến nghị Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa khắc phục những tồn tại,vi phạm nêu trên./.

Phòng 8

Liên kết website

Thông kê truy cập