Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2024)

Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành Sơ kết 06 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giải quyết các vụ án hành chính

Nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số 1554/QCPH-VKS-TA ngày 11/11/2016 giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong công tác giải quyết các vụ án hành chính. Ngày 16/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành Sơ kết 06 năm thực hiện Quy chế 1554 (từ ngày 11/11/2016 đến ngày 11/11/2022).Qua 06 năm thực hiện Quy chế phối hợp 1554, cho thấy hai Ngành đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung được quy định tại Quy chế phối hợp. Tiến độ và chất lượng giải quyết án hành chính của hai cơ quan được nâng cao, góp phần bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính bao gồm người khởi kiện và bên bị kiện; tình trạng án hành chính kéo dài, án hành chính bị tạm đình chỉ để chờ kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đã giảm đáng kể so với trước khi có Quy chế phối hợp. Nhiều vụ án có quan hệ tranh chấp phức tạp, song nhờ có sự phối hợp trong công tác giữa Kiểm sát viên với Thẩm phán, cũng như giữa Lãnh đạo hai cơ quan nên đã nhanh chóng khắc phục các nội dung còn thiếu sót để đưa ra xét xử kịp thời, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng như hoàn thành nhiệm vụ của hai Ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được trong 06 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1554/QCPH-VKS-TA ngày 11/11/2016 nhận thấy việc phối hợp giữa hai Ngành còn bộc lộ một số tồn tại như: Tình trạng Thẩm phán gửi chậm Bản án, Quyết định của Tòa án cho Viện kiểm sát theo đúng quy định tại Điều 196 và Điều 244 Luật Tố tụng hành chính vẫn còn xảy ra; có trường hợp cá biệt Bản án, Quyết định gửi chậm trên 02 tháng làm ảnh hưởng đến chức năng Kháng nghị của Viện kiểm sát 02 cấp; đặc biệt đối với các trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp Kiến nghị đối với vụ việc cụ thể thì có Kiến nghị của Viện kiểm sát chưa được Tòa án cùng cấp có văn bản trả lời theo đúng thời hạn quy định mà còn kéo dài, dẫn đến Viện kiểm sát cùng cấp phải tiếp tục có văn bản yêu cầu trả lời. Đây là những tồn tại mà hai Ngành cần có biện pháp chỉ đạo để khắc phục nên Lãnh đạo hai Ngành đã thống nhất dự thảo đưa nội dung này để đôn đốc nhắc nhở Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa kịp thời thực hiện theo đúng nội dung tại Quy chế phối hợp số 1554/QCPH-VKS-TA ngày 11/11/2016 mà hai bên đã ký kết, góp phần từng bước
nâng cao hiệu quả công tác thụ lý, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

Đăng Khoa

Liên kết website

Thông kê truy cập