Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả biểu hiện về lòng nhân ái của một con người, một đất nước, một xã hội. Những đơn vị máu quý giá từ chương trình “Hiến máu nhân đạo” đã cứu được tính mạng của rất nhiều người bệnh đang cần đến máu. Thật...
Thành phố Cam Ranh có tọa độ địa lý từ 11048’ đến 11010’ vị độ Bắc và 108040’ - 109017’ độ kinh đông. Địa giới hành chính của địa phận Cam Ranh hiện nay, phía Bắc giáp huyện Cam Lâm, phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây...
Thực hiện Kế hoạch công tác số 03/KH-VKS ngày 11/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh. Ngày 19/9/2016, đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Thái – Viện trưởng làm trưởng đoàn đã phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
< 1 2 3 >