Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VKSND HUYỆN DIÊN KHÁNH KIẾN NGHỊ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYệN DIÊN KHÁNH TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ

Thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh - thương mại, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh nhận thấy trong 4 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh còn để xảy ra một số vi phạm phổ biến trong việc không gửi các quyết định cho VKS cùng cấp:

- Thông báo trả lại đơn khởi kiện, thông báo thụ lý vụ án theo quy định tại khoản 2 Điều 192 và khoản 1 Điều 196  Bộ luật Tố tụng dân sự: (12 thông báo thụ lý / 238 tổng số thụ lý mới).

- Quyết định phân công người tiến hành tố tụng giải quyết vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp (68 Quyết định/238 Quyết định).

- Quyết định tạm đình chỉ, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án và quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử cho VKS cùng cấp (10 Quyết định).

Ngoài ra, còn có một số vi phạm về thời hạn xét xử; ghi sai tên thẩm phán, thư ký trong nội dung quyết định;  lấy trùng số quyết định, ghi sai mối quan hệ tranh chấp cần giải quyết;  quyết định, bản án ban hành không đúng mẫu quy định theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 22/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã ban hành Kiến nghị yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh có biện pháp chỉ đạo kiểm tra khắc phục vi phạm./.

Văn Công - VKS huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập