Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Thực hiện theo Kế hoạch của liên ngành giữa Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, ngày 09 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Toà án nhân dân huyện Vạn Ninh đã diễn ra Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Toà án nhân dân huyện Vạn Ninh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh cùng toàn thể Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
Ảnh các đơn vị tham gia tại Hội nghị sơ kết

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp được ký kết ngày 12/3/2020 giữa Tòa án – Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh. Tổng số vụ án vụ án dân sự là 377 vụ, án hôn nhân và gia đình 365 vụ, án kinh doanh thương mại 05 vụ và 121 trường hợp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nhìn chung, qua 01 năm thực hiện Quy chế, liên ngành (TAND-VKSND) đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện khá tốt Quy chế; giữa Kiểm sát viên và Thẩm phán, Thư ký đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tìm tòi, nghiên cứu các văn bản quy định của pháp luật đảm bảo việc giải quyết các loại vụ án, vụ việc đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như còn một số trường hợp Toà án chuyển giao hồ sơ, gửi các văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát chậm…

Sau khi nghe Báo cáo sơ kết, hội nghị đã nghe các Kiểm sát viên, Thẩm phán nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế và những ý kiến góp ý trong việc sửa đổi, bổ sung để Quy chế phù hợp hơn với thực tiễn.

Trên cơ sở thực tế qua 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp, Lãnh đạo liên ngành đã tiếp thu và có ý kiến chỉ đạo, đưa ra biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC và Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016. Đồng thời, việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp góp phần ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu công tác của mỗi ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đương sự.

Duy Cường - VKSND huyện Vạn Ninh

Liên kết website

Thông kê truy cập