(Kiemsat.vn) - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính? Có được coi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?; Tòa án ấn định thời gian giao nộp tài liệu, chứng cứ nhưng đương sự không giao nộp thì Tòa án giải quyết...
Qua công tác kiểm tra chuyên đề nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2016 tại các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo rút kinh nghiệm chung như sau:
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng VKSNDTC; Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC-V11 ngày 07/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 11) và Kế hoạch số 1863/KH-VKS-VP ngày 31/12/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa...
(VKSND TỈNH KHÁNH HÒA TẬP HUẤN NGÀY 12/7/2016)
< 1 2 3 ... 11 >