Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiến nghị khắc phục vi phạm về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Qua công tác kiểm sát áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm và Trưởng Công an huyện Cam Lâm có biện pháp chỉ đạo khắc phục vi phạm về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cụ thể:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 09/2017/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nghiện ma túy cư trú hoặc trường hợp không xác định được nơi cư trú của người nghiện ma túy thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tuy nhiên, trên thực tế  ở một số xã, phường thuộc huyện Cam Lâm thì việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc lại do Công an xã, phường lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Như vậy, việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của công an xã, phường là không đúng quy định pháp luật như viện dẫn. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm và Trưởng Công an huyện Cam Lâm có biện pháp kiểm tra, chỉ đạo, rút kinh nghiệm và khắc phục vi phạm trong thời gian tới. Các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã được các đơn vị kịp thời tiếp thu và chấn chỉnh vi phạm./.

Nguyễn Thị Dung

Liên kết website

Thông kê truy cập