Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành Sơ kết 04 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật

Nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số 1536/QCPH-VKS-TA ngày 11/11/2016 giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật (Gọi tắt là Quy chế 1536). Ngày 02/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành Sơ kết 04 năm thực hiện Quy chế 1536 (từ ngày 11/11/2016 đến ngày 11/11/2020).

Qua 04 năm thực hiện Quy chế phối hợp 1536 cho thấy hai ngành đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung được quy định tại Quy chế phối hợp. Tiến độ và chất lượng giải quyết án của hai cơ quan được nâng cao, góp phần bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; tình trạng án kéo dài, án tạm đình chỉ giảm đáng kể so với trước khi có Quy chế phối hợp. Nhiều vụ án có quan hệ tranh chấp phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, nhờ có sự phối hợp trong công tác giữa Kiểm sát viên với Thẩm phán, cũng như giữa Lãnh đạo hai cơ quan nên được đưa ra xét xử kịp thời, đảm bảo quy định của pháp luật, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng như hoàn thành nhiệm vụ của hai ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được trong 04 năm thực hiện Quy chế thì còn bộc lộ một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa Kiểm sát viên với Thẩm phán trong công tác xét xử và kiểm sát xét xử đôi lúc chưa được nhịp nhàng, do số lượng án nhiều Kiểm sát viên bị trùng lịch xét xử nên ảnh hưởng đến công tác kiểm sát xét xử; Công tác gửi văn bản của Tòa án cho Viện kiểm sát như: Thông báo thụ lý, bản án, quyết định... cũng như công tác gửi các văn bản của Viện kiểm sát cho Tòa án như: Phân công Kiểm sát viên, Bài phát biểu... còn chậm, nhiều trường hợp không đến được vì nhiều lý do dẫn đến thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án.

Tại bản sơ kết, hai ngành đã tích cực chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động phối hợp, tìm ra nguyên nhân để từ đó đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

Bích Hương

Liên kết website

Thông kê truy cập