Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

VIỆN KSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ngày 30/10/2018, tại Hội trường Viện KSND huyện Diên Khánh, 02 ngành Kiểm sát và Thi hành án dân sự huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-VKS-CCTHADS ngày 01/12/2015 (Quy chế 01) về công tác thi hành án dân sự.

VIỆN KSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Hình ảnh tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp
Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo 02 ngành và Kiểm sát viên, Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án dân sự huyện Diên Khánh.

Hội nghị đã tập trung đánh giá ưu, khuyết điểm trong việc phối hợp công tác giữa hai đơn vị. Trong năm qua, nhiều vụ, việc phức tạp, kéo dài, các việc có số tiền thi hành án lớn đều được đưa ra thi hành, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, các tổ chức xã hội; các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành kịp thời. Qua đó cho thấy Quy chế phối hợp ban hành đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thi hành án, hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Tại hội nghị, Lãnh đạo 02 ngành, Kiểm sát viên, Chấp hành viên đã có nhiều ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Quy chế, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của hai đơn vị.

Thành Vi

Liên kết website

Thông kê truy cập