Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhệm kỳ 2021 - 2026

Viện KSND huyện Khánh Vĩnh trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Quyết định số 288/QĐ-VKS và Kế hoạch số 289/KH-VKS ngày 06/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh

Viện KSND huyện Khánh Vĩnh trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh
Ảnh chụp tại buổi kiểm sát trực tiếp

Sáng ngày 20/8/2020, Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Anh Thư – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã báo cáo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/7/2020, các thành viên trong Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Qua kiểm sát nhận thấy: Cơ quan điều tra đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như: đã lập, cập nhật sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, sổ theo dõi, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kịp thời phân công cấp phó,  cán bộ, Điều tra viên giải quyết nguồn tin; thực hiện đầy đủ các yêu cầu  kiểm tra, xác minh của Viện kiểm sát; ban hành các thông báo, quyết định, biểu mẫu, sổ sách theo đúng Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết các hồ sơ cụ thể còn tồn tại một số vi phạm như: Vi phạm về hình thức quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản và chuyển giao các quyết định tố tụng cho Viện kiểm sát theo Điều 205; khoản 3 Điều 215 Bộ luật Tố tụng hình sự; vi phạm thời hạn chuyển tài liệu, chứng cứ, các biên bản về hoạt động điều tra cho Viện kiểm sát theo Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự; vi phạm trong việc lập biên bản hoạt động điều tra (lập chưa đúng quy định) theo Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự…

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã dự thảo kết luận
, theo đó ghi nhận kết quả đã đạt được và kiến nghị khắc phục các vi phạm trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh.

Phan Thoa

Liên kết website

Thông kê truy cập