Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Chi bộ VKSND huyện Khánh Vĩnh xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”

Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2019 v“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Vừa qua, Trên cơ sở Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa và Công văn số 181 ngày 07/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện chuyên đề trên nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực cụ thể: Đối với công tác tiếp công dân; công tác kiểm sát án Dân sự, Hôn nhân và gia đình; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự và công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam.

Thông qua sinh hoạt chuyên đề 2019, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ, đơn vị phân công; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, đơn vị. Góp phần xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh; đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

Chi bộ Viện kiểm sát Khánh Vĩnh

Liên kết website

Thông kê truy cập