Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện KSND huyện Khánh Vĩnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn

Khánh Vĩnh là một huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc giáp huyện Ninh Hoà và tỉnh Đăklăk, phía đông giáp huyện Diên Khánh, phía Nam giáp huyện Khánh Sơn, phía tây giáp với tỉnh Đăklăk và tỉnh Lâm Đồng. Huyện Khánh Vĩnh có 13 xã và 01 thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện là 1.165 km2, tổng dân số khoảng trên 31 nghìn người, mật độ dân cư xếp loại thấp nhất toàn tỉnh: 24 người/01 km2.

Huyện Khánh Vĩnh được thành lập vào năm 1985; cùng với đó, tháng 10/1985, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh cũng được hình thành.
Hiện tại, đơn vị có 09 biên chế; trong đó có 01 Viện trưởng là Kiểm sát viên trung cấp, 01 Phó Viện trưởng, 03 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 kế toán và 03 hợp đồng lao động; có 01 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 07/09 đồng chí là đảng viên.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm phòng ngừa và ngăn chặn, xử lý kịp thời, bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.
Trải qua 39 năm hình thành và phát triển, được sự chỉ đạo sát sao của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà, Huyện uỷ Khánh Vĩnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp ở địa phương cùng với sự nỗ lực của công chức, người lao động trong đơn vị. Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và nhân dân giao phó; góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Viện kiểm sát nhân dân nhân dân huyện Khánh Vĩnh luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ, việc phát sinh, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đời sống vật chất tinh thần nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó Viện kiểm sát nhân dân luôn chú trọng xây dựng và ký kết các quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm đảm bảo mọi hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tăng cường thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo vệ, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng.
Trong những năm gần đây, trước sự gia tăng của các loại tội phạm, tranh chấp dân sự trên địa bàn huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động, nghiêm túc triển khai các yêu cầu công tác của Ngành và của địa phương; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện 100% các chỉ tiêu của Quốc hội giao theo Nghị quyết 96/2019/QH14, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao Huyện ủy Khánh Vĩnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác năm của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tổ chức việc xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (ma túy, mại dâm) chương trình phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống oan, sai với mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tiễn và triển khai tổ chức thực hiện nhằm đạt chất lượng và hiệu quả.
Luôn chú trọng việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên, học tập các Nghị quyết của Đảng gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị. Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức trong đảng viên. Thông qua đó, bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận chính trị của đảng viên ngày càng được nâng lên, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự đổi mới của đất nước.
Quan tâm, chỉ đạo các kiểm sát viên, đảng viên không ngừng nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát với các cơ quan tư pháp nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Phát động đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị. Hàng năm, Chi bộ đều xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cho từng cá nhân viết bản đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tổ chức sinh hoạt ở chi bộ, thảo luận, kiểm điểm, đóng góp cho từng đảng viên một cách nghiêm túc, trong sinh hoạt luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, từng đảng viên tự nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế làm đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên.
Trong thời gian tới dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Khánh Vĩnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân, sự phối hợp của các ban, ngành, các cơ quan tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân nhân dân huyện Khánh Vĩnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể kiểm sát viên; công chức, người lao động của đơn vị cùng với sự quan tâm lãnh đạo của để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Phan Thoa - VKSND huyện Khánh Vĩnh

Liên kết website

Thông kê truy cập