Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CÔNG TÁC TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ NĂM 2023 TẠI NHÀ TẠM GIỮ VÀ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - CÔNG AN THÀNH PHỐ CAM RANH

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 và trên cơ sở Kế hoạch đề ra từ đầu năm. Ngày 29/02/2024, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Phòng 8 đã kiểm sát việc thực hiện Kiến nghị tại Kết luận số 178 và 179 ngày 29/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Cam Ranh.

CÔNG TÁC TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ NĂM 2023  TẠI NHÀ TẠM GIỮ VÀ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - CÔNG AN THÀNH PHỐ CAM RANH
Toàn cảnh buổi công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Sau khi đồng chí Trần Đình Hồng (Phó Viện trưởng) công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát Đ/c Trần Hữu Nghĩa - Trưởng Nhà tạm giữ, Thủ Trường Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Cam Ranh báo cáo tình hình khắc phục những vi phạm được nêu trong hai Kết luận trên.
Đoàn kiểm sát trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Nhìn chung, Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Cam Ranh đã nghiêm túc thực hiện các Kiến nghị của Viện kiểm sát: Thực hiện việc cấp nước uống đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật thi hành án hình sự và Khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của  Chính phủ; Mở Sổ theo dõi tiếp nhận Bản án, Quyết định thi hành án hình sự do Tòa án chuyển giao, phản ảnh đầy đủ các thông tin về quản lý hồ sơ, kết quả thi hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện thi hành rút ngắn thời gian thử thách án treo và cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thành phố Cam Ranh.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kết luận và giao nhiệm vụ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh tiếp tục kiểm sát những tồn tại mà Cơ quan thi hành hình sự chưa khắc phục hết

Phòng 8

Liên kết website

Thông kê truy cập